Return to Ichikawa A

Otoineppu, Japan
Shimokita-hanto (Tonami-hanto, Shimokita Peninsula), Japan
Tsugaru-hanto (Tsugaru Peninsula), Japan
Tohoku-chiho (Tohoku District, O-chiho), Honshu, Japan
Hidaka-sammyaku (Hidaka mountains, Hitaka), Japan
Hokkaido Island (Yesso, Ezo, Yezo, Yeso), Japan
Fukushima, Japan
Hirosaki, Japan
Towada National Park (Towada-Hachimantai National Park), Japan
Tusgaru Peninsula, Japan
Sapporo, Japan
Asahikawa (Asahigawa), Japan
Nayoro, Japan
Wakkanai, Hokkaidō, Japan
Toyotomi Chō, Hokkaidō, Japan
Wassamu Chō, Hokkaidō, Japan
Yatsuga-take (Yatsu-gadake), Honshû, Japan
Himeji-shi, Japan
Kuroishi, Aomori, Japan

Taken from these publications: Ichikawa A, Kawakatsu M (1963) ; Ichikawa A, Kawakatsu M (1962) ; Ichikawa A, Kawakatsu M (1962) ; Ichikawa A, Kawakatsu M (1962) ; Ichikawa A, Kawakatsu M (1963) ; Ichikawa A, Okugawa KI (1958) ; Ichikawa A, Kawakatsu M (1967)Return to Ichikawa A