Images Microdalyellia acariaia (=Gieysztoria acariaia)             For images of other species of Microdalyellia, click here