Images Microdalyellia bellis (=Gieysztoria bellis)             For images of other species of Microdalyellia, click here