Images Microdalyellia bicoronaria (=Gieysztoria bicoronaria)             For images of other species of Microdalyellia, click here