Images Microdalyellia euchroa (=Gieysztoria euchroa)             For images of other species of Microdalyellia, click here