Images Microdalyellia foreli (=Gieysztoria foreli)             For images of other species of Microdalyellia, click here