Images Microdalyellia graffi (=Gieysztoria expedita)             For images of other species of Microdalyellia, click here