Images Microdalyellia koiwi (=Gieysztoria koiwi)             For images of other species of Microdalyellia, click here