Images Microdalyellia minima (2) (=Gieysztoria minima)             For images of other species of Microdalyellia, click here