Images Microdalyellia ornata (=Gieysztoria ornata)             For images of other species of Microdalyellia, click here