Images Microdalyellia oryzae (=Gieysztoria oryzae)             For images of other species of Microdalyellia, click here