Images Microdalyellia pavimentata (=Gieysztoria pavimentata)             For images of other species of Microdalyellia, click here