Images Microdalyellia thienemanni (=Gieysztoria thienemanni)             For images of other species of Microdalyellia, click here