Images Microdalyellia (Gieysztoria) tridesma (=Gieysztoria tridesma)             For images of other species of Microdalyellia (Gieysztoria), click here