Images Microdalyellia tridesma (=Gieysztoria tridesma)             For images of other species of Microdalyellia, click here