Images Microdalyellia uncia (=Gieysztoria uncia)             For images of other species of Microdalyellia, click here