Images Dalyellia armigera armigera (part 3) (=Microdalyellia armigera)             For images of other species of Dalyellia armigera, click here