Turbellaria --- Distribution records

Overlapping markers can be separated by clicking on them.
Hovering the cursor over a marker will show the site's name.
Clicking on a marker will show information available about the collection site. (Compare with corresponding letter in table.)

Collecting site

Sund, Hordaland, Norway

latitude: 60.232224    
longitude: 5.104722    

Precision of location: Place-name in gazetteer
Site Named Here: By name of island, bay, strait, lake, river, or stream, etc., named in source publication
Collected here:

Mesostomum marmoratum1878 or earlierArten forekommer paa alle de af mig undersøgte Lokaliteter (Bergen. Alvaerstrømmen, Herlø, Sund), men er sjelden. Den rødbrunt plettede Varietet er flere Gange funden.
Byrsophlebs graffi1878 or earlierJeg har fundet denne ganske lille Art talrig paa Tang i Fjaeren eller i nogle faa Fods Dybde ved Bergen og ved Sund. Dyret er hele Sommeren igjennem kjønsmodent.
Proxenetes flabellifer1878 or earlierArten er hyppig ved Bergen, Sund, Alvaerstrømmen, paa Alger og Conferver i Fjaeren eller i nogle faa Fods Dybde.
Gyrator steenstrupii1878 or earlierFindesteder: Bergen, Sund, Alvaerstrømmen; almindelig i nogle faa Fods Dybvde paa Laminarier og andre Tangplanter.
Gyrator fabricii1878 or earlierG. croceus er meget almindelig overalt, i samme Dybde som den foregaaende Art og i Selskab med denne.
Plagiostomum koreni1878 or earlierJeg har fundet denne Art ved Bergen, Sund og Alvaerstrømmen i fjaeren, isaer ved meget stor Ebbe eller i nogle faa Fods Dybde paa Fucus og Laminarier. Den er ikke videre hyppig. Kun kjønsmodne Individer fandtes hele Sommeren igjennem.
Acmostomum sarsii1878 or earlierA. Sarsii er temmelig sjelden. Jeg har fundet den ved Alvaerstrømmen og Sund naerved Bergen paa forskjellige Tangarter, stadig i nogle faa Fods Dybde under Vandfladen. Dyret bevaeger sig meget hurtig. Det svømmer let . Juli og September.
Enterostomum flavibacillum1878 or earlierNogle faa Eksemplarer ere fundne ved Sund og Alvaerstrømmen i Fjaeren paa nogle faa Fods Dybde. Mai og de sidste Dage af August. Kjønsorganerne udviklede.