Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Fulinski B 1933    Charakterystyka fauna wirkow (Turbellaria) w strefie przybrzeznej Malego Morza. Arch Tow Nauk 6:1-27

Return to taxon listing