Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Fabricius O 1826 index card avail.
 
Fortsaettelse af Nye zoologiske bidrag 6. Nogle lidet bekjendte og tildels nye flad-orme (Planariae). Kong. Danske Vid. Selsk. naturvid. og mathem. Afhandlingar. 2. Deel. Kjöbenhavn.

Return to taxon listing