Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Fulinski B 1915    Materjaly do fauny wirk√≥w (Turbellaria) ziem Polskich 1. Rozprawny i Wiadom. Muzeum im Dzieduszyckich 1(3-4): 1-17 (also I Rozprawny i Wiadom. Muzeum im Dzieduszyckich 1:159-175)

Return to taxon listing