Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Fulinski B, Szynal E 1933  abs. O faunie wirkoow ziemi Grzymalowskiej na Podolu. Über die Turbellarienfauna aus der Umgebung von Grzymalow (Podolien). Kosmos (Lwow) 57: 177-217

Return to taxon listing