Turbellarian taxonomic database

[Return to listing: Pasipha biseminalis (Riester, 1938)]

(Pasipha biseminalis (Riester, 1938)) = Notogynaphallia biseminalis

No geographic data on this taxon.

MAP ALL (0) .


RETURN TO TAXON LISTING: Pasipha biseminalis