Turbellarian taxonomic database

Collecting site

Alverstraum (Alvaerstroem, Alvärström, Alvaerström), 2 miles north of Bergen, Norway

latitude: 60.579166     60 34 45 N
longitude: 5.215556     5 12 56 E

[Precision of location: place-name in gazetteer]
[Site Named Here by name of site (or city, etc.)]Collected here:

Aphanostoma elegans Jensen, 18781879
Aphanostoma rhomboides Jensen, 1878Jun and Sep 1877Alvaerstrom, 2 miles north of Bergen, in Laminaria and Fucus.
Aphanostoma virescens (Ørsted, 1845)1877 or earlier
Convoluta flavibacillum Jensen, 18781878 or earlierDenne Art har jeg taget ved Alvaerstrømmen i Fjaeren, men isaer i nogle faa Fods Dybde mellem Alger; jeg fandt kun et Par voxne, kjønsmodne Individer og et Par Unger, begge paa samme Tid i September Maaned.
Proxenetes flabellifer Jensen, 18781913 or earlierbeach water.
Hallezia sarsi (Jensen, 1878)1878 or earlierunder the surface among plants.
Mesostomum marmoratum Schultze, 18511878 or earlierArten forekommer paa alle de af mig undersøgte Lokaliteter (Bergen. Alvaerstrømmen, Herlø, Sund), men er sjelden. Den rødbrunt plettede Varietet er flere Gange funden.
Proxenetes (Proxenetes) flabellifer Jensen, 18781878 or earlierArten er hyppig ved Bergen, Sund, Alvaerstrømmen, paa Alger og Conferver i Fjaeren eller i nogle faa Fods Dybde.
Gyrator steenstrupii (Schmidt, 1852)1878 or earlierFindesteder: Bergen, Sund, Alvaerstrømmen; almindelig i nogle faa Fods Dybvde paa Laminarier og andre Tangplanter.
Gyrator fabricii Jensen, 18781878 or earlierG. croceus er meget almindelig overalt, i samme Dybde som den foregaaende Art og i Selskab med denne.
Plagiostomum koreni Jensen, 18781878 or earlierJeg har fundet denne Art ved Bergen, Sund og Alvaerstrømmen i fjaeren, isaer ved meget stor Ebbe eller i nogle faa Fods Dybde paa Fucus og Laminarier. Den er ikke videre hyppig. Kun kjønsmodne Individer fandtes hele Sommeren igjennem.
Acmostomum sarsii (Jensen, 1878)1878 or earlierA. Sarsii er temmelig sjelden. Jeg har fundet den ved Alvaerstrømmen og Sund naerved Bergen paa forskjellige Tangarter, stadig i nogle faa Fods Dybde under Vandfladen. Dyret bevaeger sig meget hurtig. Det svømmer let . Juli og September.
Enterostomum flavibacillum Jensen, 18781878 or earlierNogle faa Eksemplarer ere fundne ved Sund og Alvaerstrømmen i Fjaeren paa nogle faa Fods Dybde. Mai og de sidste Dage af August. Kjønsorganerne udviklede.
Leptoplana droebachensis Ørsted, 18451878 or earlier3.7-11 mArten er funden i Alvaerstøommen talrig paa Rødderne af Laminarier i en Dybde af 2 - 6 Favne. September.

for site by site name (or site # or start+number)
[enter site names separated by spaces or commas;
e.g., 'carolina,beaufort' shows sites with BOTH Carolina and Beaufort in the site name;
e.g., 'reef austral liz' shows sites with Australia AND Reef AND Lizard in the site name]

for site by digital coordinates (as in '41.19 16.60' or '-27.900 153.283340')
[separate the two with one or more spaces]
latitudelongitudeexact within 0.2 degrees

for site by proximity
latitudelongitude (enter coordinates for the center of the search area (e.g., 16.4/-88.1 or 16°57'36.95"N / 88°2'11.84"W ). Search is to within 1 degree.
taxon:

Home page -- (Main hierarchy)taxon:

Home page -- (Main hierarchy)