Turbellarian taxonomic database

Collecting site

Sund, Hordaland, Norway

latitude: 60.232224     60°13'56.01"N
longitude: 5.104722     5°6'17"E

[Precision of location: place-name in gazetteer]
[Site Named Here by name of island, bay, strait, lake, river, or stream, etc., named in source publication]Collected here:

Mesostomum marmoratum Schultze, 18511878 or earlierArten forekommer paa alle de af mig undersøgte Lokaliteter (Bergen. Alvaerstrømmen, Herlø, Sund), men er sjelden. Den rødbrunt plettede Varietet er flere Gange funden.
Byrsophlebs graffi Jensen, 18781878 or earlierJeg har fundet denne ganske lille Art talrig paa Tang i Fjaeren eller i nogle faa Fods Dybde ved Bergen og ved Sund. Dyret er hele Sommeren igjennem kjønsmodent.
Proxenetes (Proxenetes) flabellifer Jensen, 18781878 or earlierArten er hyppig ved Bergen, Sund, Alvaerstrømmen, paa Alger og Conferver i Fjaeren eller i nogle faa Fods Dybde.
Gyrator steenstrupii (Schmidt, 1852)1878 or earlierFindesteder: Bergen, Sund, Alvaerstrømmen; almindelig i nogle faa Fods Dybvde paa Laminarier og andre Tangplanter.
Gyrator fabricii Jensen, 18781878 or earlierG. croceus er meget almindelig overalt, i samme Dybde som den foregaaende Art og i Selskab med denne.
Plagiostomum koreni Jensen, 18781878 or earlierJeg har fundet denne Art ved Bergen, Sund og Alvaerstrømmen i fjaeren, isaer ved meget stor Ebbe eller i nogle faa Fods Dybde paa Fucus og Laminarier. Den er ikke videre hyppig. Kun kjønsmodne Individer fandtes hele Sommeren igjennem.
Acmostomum sarsii (Jensen, 1878)1878 or earlierA. Sarsii er temmelig sjelden. Jeg har fundet den ved Alvaerstrømmen og Sund naerved Bergen paa forskjellige Tangarter, stadig i nogle faa Fods Dybde under Vandfladen. Dyret bevaeger sig meget hurtig. Det svømmer let . Juli og September.
Enterostomum flavibacillum Jensen, 18781878 or earlierNogle faa Eksemplarer ere fundne ved Sund og Alvaerstrømmen i Fjaeren paa nogle faa Fods Dybde. Mai og de sidste Dage af August. Kjønsorganerne udviklede.

for site by site name (or site # or start+number)
[enter site names separated by spaces or commas;
e.g., 'carolina,beaufort' shows sites with BOTH Carolina and Beaufort in the site name;
e.g., 'reef austral liz' shows sites with Australia AND Reef AND Lizard in the site name]

for site by digital coordinates (as in '41.19 16.60' or '-27.900 153.283340')
[separate the two with one or more spaces]
latitudelongitudeexact within 0.2 degrees

for site by proximity
latitudelongitude (enter coordinates for the center of the search area (e.g., 16.4/-88.1 or 16°57'36.95"N / 88°2'11.84"W ). Search is to within 1 degree.
taxon:

Home page -- (Main hierarchy)taxon:

Home page -- (Main hierarchy)