Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Prolecithophora Pseudostomidae Graff, 1904-08

  Prolecithophora Gastropharyngidae Meixner, 1938  
  Prolecithophora Cylindrostomidae Reisinger, 1924 according to Noren M, Jondelius U (1999):109
  Prolecithophora Ulianiniidae Levinsen, 1879 according to Noren M, Jondelius U (1999):109