Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Pseudostomidae Cylindrostoma ├śrsted, 1845

  Cylindrostomidae Cylindrostoma ├śrsted, 1845 according to Noren M, Jondelius U (1999):109