Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Cylindrostomidae Allostoma Westblad, 1955

  Cylindrostomidae Enterostomula Westblad, 1955