Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Pseudostomidae Monoophorum Bohmig, 1890

  Cylindrostomidae Monoophorum Bohmig, 1890 according to Noren M, Jondelius U (1999):109