Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Phagocata vivida (Ijima & Kaburaki, 1916)

  Phagocata miyadii Okugawa, 1939  
  Phagocata uenoi Okugawa, 1939  
  Penecurva vivida (Ijima & Kaburaki, 1916) according to Kenk R (1974):