Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Fulinski B 1933    Charakterystyka fauna wirkow (Turbellaria) w strefie przybrzeznej Malego Morza. Arch Tow Nauk 6:1-27
Dalyellia bicoronaria Fulinski, 1933 w primary taxonomic authority (describer)
Gieysztoria bicoronaria (Fulinski, 1933) [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer) 10-12
Microdalyellia bicoronaria (Fulinski, 1933) w primary taxonomic authority (describer)