Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Szynal E 1932    Nowe gatunki i odmiany wirkow z rodzaju Dalyellia J. Flemming z pasma Czarnohorskiego. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie Kosmos (Lwowie) 12(2):290-311. [1933?]; Nauk. Lwowie 12 (3): 209-211
Dalyellia aspinosa (2) Szynal, 1932 w primary taxonomic authority (describer)
Dalyellia dissimilis Szynal, 1932 w primary taxonomic authority (describer)
Dalyellia fibrosa Szynal, 1932 w primary taxonomic authority (describer)
Dalyellia fulinskii Szynal, 1932 w primary taxonomic authority (describer)
Dalyellia penicilla variiramosa Szynal, 1932 w primary taxonomic authority (describer) 211
Dalyellia pseudopenicilla Szynal, 1932 w primary taxonomic authority (describer)
Dalyellia tridentata Szynal, 1932 w primary taxonomic authority (describer)
Dalyellia vinculosa Szynal, 1933 w primary taxonomic authority (describer)
Microdalyellia armigera vinculosa (Szynal, 1933) [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer)
Microdalyellia aspinosa (Szynal, 1932) w primary taxonomic authority (describer)
Microdalyellia dissimilis (Szynal, 1932) [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer)
Microdalyellia fibrosa (Szynal, 1932) [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer)
Microdalyellia tridentata (Szynal, 1932) [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer)
Microdalyellia vinculosa (Szynal, 1933) w primary taxonomic authority (describer)