Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Strøm H 1768    Beskriveise over Norske Insecter; Andet Stykke. Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Deel IV. 365 u. 366. Kjobenhavn 1768, pages 365-366 also, 313-371
Procerodes littoralis (Ström, 1768) [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer)
Gunda ulvae Ørsted, 1843 w other taxonomic work