Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Fabricius O 1826 index card avail.
 
Fortsaettelse af Nye zoologiske bidrag 6. Nogle lidet bekjendte og tildels nye flad-orme (Planariae). Kong. Danske Vid. Selsk. naturvid. og mathem. Afhandlingar. 2. Deel. Kjöbenhavn.
Catenula heteroclita (Fabricius, 1826) w primary taxonomic authority (describer)
Polycystis crocea (Fabricius, 1826) w primary taxonomic authority (describer) 34, t. 3 Lit. X, f. 1,2
Microstomum lineare (Müller, 1773) [with synonyms] w other taxonomic work 18
Planaria heteroclita Fabricius, 1826 - primary taxonomic authority (describer) 29