Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Fulinski B 1915    Materjaly do fauny wirk√≥w (Turbellaria) ziem Polskich 1. Rozprawny i Wiadom. Muzeum im Dzieduszyckich 1(3-4): 1-17 (also I Rozprawny i Wiadom. Muzeum im Dzieduszyckich 1:159-175)
Dalyellia ornata drozdovicensis Fulinski, 1915 w primary taxonomic authority (describer)
Gieysztoria ornata drozdovicensis (Fulinski, 1915) [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer)
Macrostomum orthostylum Braun, 1885 w other taxonomic work