Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Koningsberger JC 1891    Over het watervaatstelsel by de Polycladen. Tijdschr. neder. dierk. Vereen. (2) 3: 83
Thysanozoon species Koningsberger, 1891 - primary taxonomic authority (describer)