Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Tulp A 2004    Pentacoelum punctatum (Brandtner, 1935), een nauwelijks bekende triclade uit het brakke water, aangetroffen bij Harlingen. [Pentacoelum punctatum (Brandtner, 1935), a barely known triclad turbellarian from brackish water found near Harlingen.] Zeepaard 64(1): 21-28