Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Michejda J 1954    Analiza stosunków ekologicznych zródel i potoków gór stolowych. An analysis of the ecological conditions in springs and streams of the Góry Stolowe. Poznanskie towarz. przyj. nauk, Wydz. mat.-przyrodn., Prace Kom. Biol. 14 (6): 110 p.
Planariidae Crenobia alpina (Dana, 1766) [with synonyms] w other research on this sp.