Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Ax P, Ax R 1967    Turbellaria Proseriata von der Pazifikküste der USA (Washington). I. Otoplanidae. Z. Morph. Tiere 61:215-254.
Parotoplaninae Philosyrtis Giard, 1904 w other taxonomic work
Philosyrtis eumeca Marcus, 1950 w latest taxonomic authority
Philosyrtis monotoides Giard, 1904 w latest taxonomic authority
Pseudosyrtis neiswestnovae Riemann, 1965 w other taxonomic work
Otoplaninae Americanaplana Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 218-219
Americanaplana fernaldi Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 218-227, Figs. 2-6
Itaspiella armata magna Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 236-238, Fig. 12
Itaspiella helgolandica magna Ax & Ax, 1967 [with synonyms] w primary taxonomic authority (describer)
Orthoplana kohni Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 233-236, Figs. 10, 11
Otoplaninae Pluribursaeplana Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 227
Pluribursaeplana illgi Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 227-233, Figs. 7-9
Parotoplana pacifica Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 243-245, Fig. 15
Philosyrtis sanjuanensis Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 245-250, Figs. 16-18
Parotoplaninae Polyrhabdoplana Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 241
Polyrhabdoplana posttestis Ax & Ax, 1967 w primary taxonomic authority (describer) 241-243, Fig. 14
Notocaryoplanella glandulosa (Ax, 1951) w other taxonomic work 239-241, Fig. 13