Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Leptoplanoidea Leptoplanidae Leptoplana Ehrenberg, 1831

  Leptoplanidae Diplanaria Darwin, 1844