Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Pseudobiceros nigromarginatus (Yeri & Kaburaki, 1918)

  Pseudoceros nigromarginatus Yeri & Kaburaki, 1918  
  Pseudoceros nigromarginatus Yeri & Kaburaki, 1918  
  Pseudobiceros nigromarginatus (Yeri & Kaburaki, 1918)